Yazdır
Paylaş

2014 MALİ TATİLİ 01 TEMMUZ 2014 GÜNÜ BAŞLAYACAK, 21 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR

Bilindiği gibi; 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, "Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Buna göre 2014 mali tatili 01 Temmuz 2014 günü başlayacak, 20 Temmuz 2014 tarihinde sona erecektir. (20 Temmuz Pazar gününe rastladığı için son gün 21 Temmuzdur.)
 
Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin 2014 yılı için 31 Temmuza kadar verilecektir. (27-Temmuz Pazar, 28-29-30 Temmuz Ramazan Bayramına rastladığı için son gün 31 Temmuzdur.)
 
Bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 31 Temmuza uzamış sayılacaktır.
 
İlgili tebliğ hükümlerine göre özet bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
• Mali tatil nedeniyle beyan ve ödeme süreleri değişen vergi beyannameleri ve SGK bildirgesine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
• Vergi idaresi tarafından yapılan incelemeler sonucu uygulanan vergilerin vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.
• İnceleme sonucu hesaplanan vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.
• Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.
• Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.
 
Aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.
• Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.
• Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.
• Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.
 
  
MALİ TATİL NEDENİ İLE BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ UZAYAN BEYANNAME VE BİLDİRİMLER
 
 
BEYANNAME / BİLDİRİM ÇEŞİDİ
 
 
İLK BEYAN GÜNÜ
 
 
SON BEYAN GÜNÜ
 
SON ÖDEME GÜNÜ
Haziran / 2014 Dönemine Ait Gelir / Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
 
01/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
 
Nisan- Mayıs- Haziran / 2014 Dönemine Ait Gelir/ Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi ( ÜÇ AYLIK)
 
01/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
 
 Nisan- Mayıs- Haziran /2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatlara ilişkin Muhtasar Beyanı ve Ödemesi
 
01/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
 
Haziran / 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 
01/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
 
Haziran / 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 
 
01/07/2014
 
31/07/2014
 
31/07/2014
 
16-30 Haziran 2014 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 
 
01/07/2014
 
31/07/2014
 
31/07/2014
 
 Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 
 
01/07/2014
 
31/07/2014
 
31/07/2014
 
 Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 
 
01/07/2014
 
31/07/2014
 
31/07/2014
 
 Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 
 
01/07/2014
 
31/07/2014
 
31/07/2014
 
 Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 
 
01/07/2014
 
31/07/2014
 
31/07/2014
 
 Haziran 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 
 
01/07/2014
 
31/07/2014
 
31/07/2014
 
Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 
 
01/07/2014
 
31/07/2014
 
31/07/2014
 
1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 
 
16/07/2014
 
31/07/2014
 
31/07/2014
 
Haziran / 2014 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi ve Ödenmesi
 
 
01/07/2014
 
31/07/2014
 
31/07/2014
 
 

FeedCount-Like Google Analytics Statistics - Simple Demo
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'GAPI: Failed to authenticate user. Error: "Error=BadAuthentication "' in /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/gapi.class.php:418 Stack trace: #0 /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/gapi.class.php(62): gapi->authenticateUser('alpar@zoniletis...', 'kurucesme') #1 /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/advanced.php(81): gapi->__construct('alpar@zoniletis...', 'kurucesme') #2 /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/index.php(132): include('/home/consultav...') #3 {main} thrown in /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/gapi.class.php on line 418